Zilele Arhitecturii 2015


 
Conferinţe

Reprezintă evenimentul ce iți oferă oportunitatea de a intra în contact cu oameni și idei revoluționare în domeniul arhitecturii, realizând o punte de legătură între concepția locală despre arhitectură și cea globală, pentru a susține dezvoltarea cunoștințelor.
Proiectul cuprinde o serie de prezentări și dezbateri ce se vor dezvolta în concordanță cu temele ediției ZA2015, ce se vor desfășura pe întreaga perioadă a Zilelor Arhitecturii.
Sunt propuse trei teme de bază care vor fi subîmpărțite, pentru crearea unor abordări specifice fiecăreia în parte.

Ecologia habitatului

Eco-Logos : Dezvoltare succesivă a unor sisteme ce rezultă prin interacțiune.activitate conștientă și asumată.
Urban-ISM : Ce este orașul ecologic. Rolul arhitecturii pentru evoluția coerentă a societății.Implicații și consecințe.
Tehnologie, economie și ecologie: Materiale. Performanța în proiectare. Performanța în executare. Performanța în utilizare. Amprenta ecologică a unei clădiri. Evaluarea și certificarea clădirilor sustenabile.
Post-ecologism : Utopia orașului verde. Un manifest pentru a susține viziunea critică asupra cadrului social și urban.

Valorile orașului, entitatea arhitectului.

Dezbateri 1:1

Proiectul de diplomă – dezvoltarea unei noi abordări
Propunerea ce vine din partea studenților Facultății de Arhitectură și Urbanism Cluj-Napoca, în ceea ce privește modul de realizare al proiectul de diplomă, ne-a determinat să ducem mai departe această idee, prin prezentarea comparativă între facultățile străine a modului de concepere a primei piese oficiale din viața viitorului architect. Modul de desfășurare va fi prin discuții moderate și o serie de expoziții și vernisaje cu proiecte ale studenților.

Prin adresarea catre publicul larg și prin adaptarea la contextul actual, ca proces participativ a comunității locale, împreună cu arhitecți, urbaniști și profesioniști din diverse domenii, proiectul propune înțelegerea și asumarea societății ce urmează a se dezvolta, dorind să ofere noi soluționări pentru folosirea spațiului public urban.